Landbrugets falske pibe I

1-Indspilning i fuld skærm 02-02-2016 101951
Landbrugets lækre, men temmelig selvfede hjemmeside på www.lf.dk

Landbrug og Fødevarer har søsat et nyt propagandistisk website, hvor man kalder sig selv “En bærende del af samfundet”.

Det er den første løgn, for forholdet er det omvendte, samfundet bærer rundt på landbruget, der hver dag får tilført 27 millioner kroner i form af betalingsrettigheder, økologistøtte, skattefordele, toldbeskyttelse, landdistriktsmidler, tilskud til nye stalde, statsfinansieret forskning osv.

Skatteindtægterne fra landbruget er marginale.

Disse to kendsgerninger skal naturligvis overdøves med erhvervets egne pralerier. Herunder et screendump fra Landbrug og Fødevarers hjemmeside

1-25 pct. af Danmarks vareeksport - Mozilla Firefox 23-02-2016 170951
Man praler med eksport, som jo kun er en indtægt, hvis man får udgifterne dækket og har en reel fortjeneste. Denne detallie ser man elegant bort fra, og så praler man med omsætningen i stedet for. Den er jo altid positiv…

På trods af, at eksporttallet er ret lige gyldigt, så praler man med, at landbrugets eksport “står for halvdelen af eksportens samlede værdi”

Det skal bemærkes, at fisk og skaldyr samt minkskind regnes med, men vel ikke har noget med landbrug at gøre. Hvis man se på den egentlige landbrugseksport, altså kød, æg og mejeriprodukter, så udgør disse varer  mindre end 10 % af den samlede eksport. I eksemplet oven for regner man kun med “vareeksporten”.

Handelsbalancen præges tilsyneladende også af “fødevareklyngen” men selv underskudsgivende varer tæller positivt på handelsbalancen, så når man praler med, at fødevarer udgør en stor del af “”handelsoverskuddet” så skyldes det bare, at danske landmænd producerer hovedløst til markeder, der ikke findes, og derfor må sælge store varemængder med tab.

Højværdivarer er ikke nødvendigvis udtryk for høj værdiskabelse.  Man kan sagtens sælge såkaldte “højværdivarer” med underskud. begrebet er i øvrigt opfundet af landbrugets selv.