Landmand vinder klagesag: Må bringe handelsgødning ud på naturbeskyttet areal | Landbrugsavisen

Vejen kommune, hvor tildligere landbrugspræsiden Peter Gæmelke bor, og hvor hans kone arbejder , sætter naturbeskyttelsesloven helt ud af kraft for en landmand, der får lov til at gøde på et beskyttet område som om loven ikke eksisterede.

Vejen kommune har dermed sat sig over folketinget og centraladministrationen ved i et konkret tilfælde at sætte loven ud af kraft.

Lidt lige som i det vilde vesten. Landbrugsavisen skriver om sagen:

Et tredje krav handlede om, at ansøgeren blev pålagt fremover at få kommunens vurdering og accept, hvis han fortsat ville bringe handels-gødning ud på et naturbeskyttet areal. Det protesterede ansøgers miljørådgiver også over, og det fik Vejen Kommune til af egen drift at omformulere vilkåret til, at drift på beskyttede naturområder, herunder udbringning af kunstgødning, kan ske på samme niveau, som det var praksis før Naturbeskyttelseslovens ikrafttræden i 1992.

via Landmand vinder klagesag: Må bringe handelsgødning ud på naturbeskyttet areal | Landbrugsavisen.