Leder: Axelborgs røgslør

Axelborg finder hele tiden på nye fikse måder at bilde politikerne og befolkningen ind, at dansk landbrug er en god ting for Danmark og vores velfærdssamfund.

Senest har regnedrengene på Vesterbrogade fundet ud af, at 40 procent af “fødevareklyngens” eksport er hvad man har fundet på at kalde for “højværdivarer”, hvilket lyder af høje priser og fed profit.

Thomas Søby, chefastrolog for landbruget,  skriver i en mail her til redaktionen bl.a:

Metode

Vi har defineret højværdivarer som varer hvor handelsprisen ligger mindst 20 pct. over EU-gennemsnittet for den pågældende vare.

Kilden til de anvendte rådata er Eurostat, EU’s statistiske kontor. Data er de mest detaljerede udenrigshandelstal for samtlige EU28-landene der offentliggøres. På dette KN08-niveau har vi først beregnet en gennemsnitlig eksportpris for hvert varenummer i relation til fødevareklyngen for alle EU-landene. Herefter er der for alle handler på hvert EU-land beregnet en gennemsnitspris for den pågældende eksport. Alle de varehandler hvor gennemsnitsprisen er mindst 20 procent over EU-gennemsnittet vil dermed indgå i den samlede højværdivareopgørelse for det pågældende land. Vi kan dermed sammenligne Danmark med andre store fødevareproducerende lande i EU.

 

I tabellen nedenfor er lavet en Top10 alene af de danske højværdivarer. Værdien som er opgjort i 1.000 kr. viser alene den andel der er defineret som højværdivarer. For nogle af varerne er det næsten hele værdien, fx Pelsskind, mens det for andre varer kun er en mindre del af den samlede eksport af den pågældende vare der er højværdivarer.

 

Varetekst (DST’s officielle tekster, jf. KN) KN08-nummer 1.000 kr.
Pelsskind af mink, rå, hele, også uden hoved, hale og ben 43011000 12.226.502
Kød af tamsvin, udbenet, frosset, undt forende, kam og brystflæsk og stykker deraf 2032955 4.532.731
Tilberedte næringsmidler med indhold af mælkefedt på 26 vægtprocent og derover 21069098 3.192.180
Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer, undt osteløbe, lipoprotein lipase og aspergillus alkalin protease 35079090 1.940.951
Stueplanter, blomsterplanter med knopper el blomster, undt kaktusser 6029091 1.191.992
Tilberedte næringsmidler, uden indhold af mælkefedt, glucose og stivelse, i.a.n. 21069092 1.079.743
Kød af tamsvin, udbenet, fersk/kølet, skinke, bov, kam, forende, brystflæsk og stykker deraf 2031955 984.331
Tilberedte næringsmidler, fremstillet af mel, stivelse el maltekstrakt,samt varer af mælkeprodukter,også med kakao,i.a.n 19019099 939.773
Frisk ost samt ostemasse, fedtindhold max 40 vægt% 4061020 899.493
Dele til maskiner til behandling af brød, kød, fisk, frugt, grøntsager, sukker, chokolade, samt til bryggerier 84389000 891.925

 

Men hverken procenter eller tabeller ændrer på, at svinekødsproduktionen, eksporteret eller ej, er en dundrende underskudsforretning. I ovenstående tabel forsøger man at pynte sig med andre varegrupper fra industrien og pelsdyravlen. Man skriver korrekt, at i nogle tilfælde er kun en lille del af produktionen “højværdi” men angiver ikke hvilke, det drejer sig om. Men det er netop bulkvarer som dansk flæskekød, hvorimod højtudviklede industriprodukter som maskiner og enzymer nok klarer sig bedre.

Dansk landbrug er et hul i jorden, som samfundet flittigt men forgæves forsøger at fylde op med penge. For bøndernes strategi er og bliver at lave store varemængder, der ikke kan sælges med overskud og derefter flæbe og hyle op om, at der er noget galt med markedet/reglerne/vejret/kunderne/. Worst case scenario ville være at landmændene tjente så mange penge, at de skulle betale både i banken og til skattevæsenet.

For en bonde er dette værre end døden