Leder: Industrien bestemmer forbrug af tetracyklin

Det er godt med høring af forslag til bekendtgørelser lovforslag osv. Men det er meget mærkeligt, at farmaindustrien, der altså har kommercielle interesser i et stort medicinforbrug, spørges til råds, når man forsøger at nedsætte dette. Det er ikke desto mindre sket, da ministeren sendte sit forslag til bekendtgørelse om Tetracyklin i høring. Høringssvaret forelagde han siden DTUVeterinærstyrelsen.

DTU Veterinærinstituttet skrev med en dobbelt negation, at:

”….DTU ikke vurderede, at der var evidens for, at en udfasning ikke kunne nås med en faktor 1,2”.

Nonsens fra DTU.

Det giver ikke mening, at anføre, at der ikke er evidens for at noget ikke kan ske. Der er for eksempel ikke evidens for, at jorden ikke går under på fredag. Ejheller for, at julemanden ikke eksisterer. DTU-Veterinærinstituttets formulering er i bedste fald meget besynderlig. Den er næppe videnskabelig.

Her på redaktionen undrer vi os såre. Hvorfor skal medicinfabrikanterne udtale sig i en sag om at undgå resistente bakterier? Og hvorfor tager ministeren deres udtalelse så alvorligt, at han retter ind efter den? Er ministeren købt og betalt? Har farmaindustrien direkte eller skjult bag en eller anden obskur fond støttet ministeren eller Venstres kampagnekasse?

DR.dk skriver forbilledligt om sagen:

Da Fødevarestyrelsen i maj 2016 var klar med bekendtgørelsen, foreslog styrelsen, at brug af Tetracyklin skal tælle i medicinregnskabet med faktor 1,5 (50 procent ekstra) i forhold til mindre skadelige stoffer. Men det var landbruget, Dyrlægeforeningen og Veterinærmedicinindustrien ikke enige i. De skrev i deres høringssvar, at Tetracyklin højst burde veje med faktor 1,2 i medicinregnskabet (20 procent ekstra).

Kilde: Politikere raser mod minister i Tetracyklin-sag | Nyheder | DR