Leder: Knockout

Men Eva Kjer Hansens nye landbrugsindsats, der stort set er skrevet af fra Axelborgs 16 punkts plan, rammer regeringen og dens tre støttepartier miljøbeskyttelsen hårdt under bæltestedet. For selv om man praler med at lave

“ny målrettet miljøregulering, der skaber fremgang for både landbruget og miljøet “

så er den skjulte dagsorden, helt at afskaffe regulering af landbrugets udledning af nitrat og fosfor med katastrofale skader på grundvand, vandløb og søer til følge.

Landmændene får frihed til selv at vælge, hvilke midler, de vil bruge for at passe på miljøet.

men ikke nok med det. Regeringen vil udpege områder med højere såkaldte “tålegrænser” for udvaskning af gødning, hvor så landmændene kan gøde mere. Til gengæld skal der spares på gødningen andre steder.

Denne blomst er vokset inde på Axelborg og vil i praksis afvikle enhver form for regulering. Det vil ikke være praktisk muligt at tildele og kontrollere gødskningen af de enkelte marker og desuden vil de landmænd, der ikke får mulighed for at gøde mere, hyle og skrige om urimelig konkurrenceforvridning, og med rette, og så får de i retfærdighedens navn lov til også at svine mere.

Når årtiers miljøindsats er bombet tilbage til stenalderen og problemerne viser sig, er det vores profeti, at man vil sige noget i denne retning:

-nu skal de nye initiativer lige have lov til at virke, og så sætter vi målrettet ind, der hvor vi får mest miljø for pengene…

Men så er det for sent.

Læs om regeringens landbrugspakke her