Leder: Landbrugsspin: Nu skal de dårligste landmænd lukke.

Nu siger landbruget det igen: de dårligste landmænd må lukke. Det samme sagde bønderne i 2011, hvor 400 bønder skulle hjælpes ud af erhvervet. Påstanden hviler på en falsk forestilling om, at “de dygtigste” tjener masser af penge, så problemet ligger hos en lille gruppe mindre dygtige landmænd.

På den måde lægger spindoktorerne på Axelborg et tykt røgslør ud over erhvervets gennemgribende manglende rentabilitet og formidler indtrykket af, at landbruget selv tager hånd om problemerne. En opgørelse fra i år (2016) har imidlertid vist, at 2/3 af kreditterne til landmændene er såkaldte “værdiforringede” lån. Det betyder, at de sandsynligvis ikke bliver tilbagebetalt.

Fortsætter den pessimistiske udvikling vil dette efterhånden gælde alt udlån til bønderne. Flere kreditinstitutter har i 2014 måttet indkassere en påtale fra Finanstilsynet for at have overvurderet værdien af landbrugets aktiver i forbindelse med vurdering af deres nedskrivningsbehov.

Karen Hækkerup udtaler til Børsen bl.a:

“Mange af landmændene har brug for at blive løftet, men vi må også være helt ærlige: Nogle af dem kan ikke være med. Der er svineproducenter, som ikke skal være her om fem-ti år. Det er folk også godt klar over,” siger Karen Hækkerup, topchef i Landbrug & Fødevarer og formand for organisationens vækstpanel for svinesektoren.

Kilde: Landbrugets beskytter: De dårligste landmænd må forgå