Leder: Løgnersken

eva_kjer_hansen_lognrske
“Jeg har lagt alting åbent frem fra begyndelsen, og det er vigtigt for mig.” udtalte Eva Kjer Hansen til radioavisen den 14. februar 2016. Fotomanipulation: sickpigs.dk

Men damen er tydeligvis fuld af løgn. I Politiken skrev hun i kronikken den 8. februar2016 bl.a:

Den målrettede regulering bliver indført i 2018. Det udlægger Politiken, som om der er frit gødningsspil i de næste 2 år. Også det ville en læsning af aftalen kunne afkræfte. Indtil den målrettede regulering træder i kraft, vil en overgangsordning sikre, at miljøet bevarer samme tilstand som i dag. Vi kalder det at »sikre mod tilbagegang«, fordi vi ikke ønsker tilbagegang for vandmiljøet.

Men mange forskere og andre fagfolk har læst Evas forslag til “målrettet” regulering og det viser sig, at udledningen vil stige voldsomt indtil 2018.

Vi citerer fra ForskerForum den 15. februar:

Professor Jørgen E. Olesen var en af forskerne bag AU-sektorforskningens baseline-rapport, som Miljøministeriet har brugt som dokumentation for ministerens miljødata. Men han kalder ministeriets data-sammensætning for vildledende, idet metoden forskønner: ”Regnskabet går ikke i plus. Det skyldes kun, at man har lagt en masse effekter ind, som ikke har noget med den politiske pakke at gøre. Oven i det har man skruet de ydre effekter op ved at regne fra tidligere år”.

AU-havbiolog og professor Stiig Markager påpeger, at der frem- og tilbageskrives med årstal og data: ”Det er misinformation og kreativ bogføring, når man indregner en effekt helt tilbage fra 2013 og skriver, at det er en lempelse i 2016. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre”, siger han og konstaterer, at Landbrugspakken vil betyde, at miljøtilstanden i havet ”vil blive betydeligt forværret”.

Vi tillader os at sige det på godt dansk: Eva Kjer Hansen er en løgnerske