Leder: Som en løve eller som et lam…

Uanset om DF nu falder ned som et lam eller som en løve, og sætter løgnhalsen Esben Lunde Larsen på porten, så viser forløbet, at de primære fødevareerhverv, landbrug og fiskeri, trækker i trådene langt op i centraladministrationen.

Eva Kjer Hansen lod sig “inspirere” af Bæredygtigt Landbrug, Esben Lunde af dominerende fiskere i deres store stålkuttere.

Det kan ikke blive ved på denne måde. Vi kan ikke tåle, at et så vigtigt område som fødevarer skaltes og valtes uden hensyn til forbrugerne men mestendels til fordel for mere eller mindre forgældede og urentable fødevareproducenter.

Landbrugspakken med dens miljøfiflerier, MRSA skandalen, den ulovlige hemmeligholdelse af Vetstat, antibiotikaforbruget og resistensudviklingen i svineproduktionen og mange andre sager er alle udtryk for en magtforvridning, hvor de ansvarlige myndigheder ligger under for kortsigtede og kyniske erhvervsinteresser.

Politikerne må tage sig sammen og afvise disse inden de kommer ind over dørtærskelen i ministeriet.