L&F: Landmændene lever af lånte penge

Landbrugsavisen citerer Fødevarewatch for følgende:

I 2014 steg (landbrugets) samlede gæld med seks mia. kr. Den er nu på 371 mia. kr. Den stigende gæld skyldes blandt andet en faldende indkomst i 2014 på fire mia. kr.

Disse tal viser altså, at landbruget finansierer sin “faldende indkomst” med nye lån. I stedet for at skære ned på privatforbruget og indkøb af nye monstermaskiner går landmændene ned i banken eller kreditforeningen og henter fire milliarder plus to ekstra til det løse, som kunne være investeringer i nye underskudsgivende staldanlæg eller store maskiner, der kan gøre indtryk på naboer og forbipasserende.

Tallene skal ses i lyset af, at landbrugsarealet faktisk er faldende og at høsten 2015 var den største i mange år.

Landbrugsavisen skriver også:

Nye beregninger fra Landbrug & Fødevarer viser, at landbrugets gæld igen er steget.

Tallene stammer fra L&Fs årlige rapport over udviklingen i dansk landbrugs økonomiske situation, Landbrugets Kapitalforhold 2014, som udkommer mandag.

“Det markante fald (i indkomsten, red.) skyldes både, at resultatet pr. brug næsten er halveret, samt at antallet af heltidsbrug er faldet,” står der i rapporten

Landbrugets egne prognoser forudser ikke overskud på svineproduktionen i overskuelig fremtid, heller ikke for de “dygtigste” producenter.

Læs mere her

Landbrugets gæld når rekordniveau – igen | Landbrugsavisen.

Og her

Fødevarewatch skriver også om landbrugets undersøgelser af egen gæld.