Debat: … infame, egoistiske skidderikker!

nicolajdefineNikolaj de Fine Licht skriver på Informations debat under Holger Ø Mortensens kronik “Luk dansk Landbrug”:

 

28. september, 2014 – 04:16

Jeg er ked af at skulle lægge et erhverv for had, men sådan er det: de landmænd, der udfører svineproduktion på de vilkår, der er tale om her, er slet og ret nogle infame, egoistiske skidderikker.

Det drejer sig i realieten om ganske få mennesker, der således med deres direkte aktive indsats er ved at sætte en hel befolknings helbredstilstand over styr. Det kan nok være, at der er en landbrugsmafia – det er jeg sådanset overhovedet ikke i tvivl om – men der er altså nogle mennesker, der aktivt udfører dette ubeskriveligt destruktive arbejde.

Der eksisterer ingen undskyldning à la “jamen de har også familie, udgifter og gæld, der skal betales af på”, for i sidste ende er det det enkelte menneskes eget eksistensielle valg, hvordan man vil være i denne verden. Kan de fleste ihvertfald hurtigt blive enige om, når det gælder en “Dovne Robert” eller deslige. Som jo trods alt blot er nogle sociale små-bedragere, mens vi her taler om mennesker, der aktivt, mod bedre vidende systematisk ødelægger livsvilkår og fremtid med uoverskuelige konsekvenser for en hel befolkning.

Jeg synes de skal hænges ud allesammen – med navns nævnelse og det hele. Ihvertfald sålænge vi har en sladderpresse, der finder det passende at hænge alt muligt langt mindre kritisabelt ud. Disse landmænd har efter min mening intet krav på beskyttelse, da de er ved at smadre vores samfund. Den eneste forskel er, at de ikke står med geværer og skyder men benytter bakteriel krigsførelse.

Jeg beklager – jeg er ikke i stand til at se det anderledes men vil gerne belæres om, hvor det er, jeg måtte tage fejl

via Luk dansk landbrug | Information.