Mælk er mere klimabelastende end svinekød.

Fra publikationen: VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA
Fra publikationen: VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA

Alle kulturer og mange religioner har forskrifter for, hvordan man skal spise på den rigtige måde. Jødiske “kosher”-skikke forbyder fisk og mælk i samme måltid, både jøder og muslimer har forbud imod svinekød og katolikker undgår kød på fredage og tidligere også i hele fasten.

I vor tid hedder det 600 gram grønt om dagen, mindre smør og salt osv, men det er begrundet i store statistiske studier over sundhedsrisici m.v. Ikke desto mindre kan man sagtens opleve en hævet moralsk pegefinger, hvis man sætter to-tre portioner dessert til livs eller bestiller en klimabelastende bøf på 300 gr.

Scan0004
Reklame fra MAX burger på Gl. Torv i København.

Vegetarisk levevis vinder frem, og senest har en burgerforretning på gl. Torv i København udviklet flere forskellige veganske burgere som fremstilles med æggefri mayonnaise.

Etisk råd har udgivet en beskrivelse af fødevarernes etiske aspekter særligt med hensyn til klimabelastning.  Heraf fremgår – nok overraskende for mange – at den “sunde” letmælk faktisk belaster klimaet mere end svinekød, hvis man måler på energiindholdet.

Fra “VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA” udgivet af Det etiske Råd citerer vi nedenstående:

Den samlede klimabelastning fra en typisk dansk kost bliver på ca. 3- 4 ton CO2 om året afhængigt af, hvor stort et kødforbrug der lægges til grund (Anonym 2009).

Heraf stammer en meget stor del fra forbruget af animalske produkter (kød, ost og mælk).

Det største enkeltbidrag er oksekødet, der står for op til 1,5 ton CO2 om året. Dernæst kommer ost og mælk på hver knap en halv ton CO2 om året. Når disse fødevarer tæller så tungt, skyldes det, at køerne bøvser store mængder metan, at der er et stort forbrug af gødning til at producere foderet, samt at dyrkning af foderafgrøder (for eksempel sojabønne) også  bidrager til fældning af tropisk regnskov.

Faktisk er  CO2-udledningen fra produktion af 1 kg oksekød så stort, at det svarer til 150 km kørsel i bil.

Læs mere her: Vores mad og det globale klima