Naturerhverv bekræfter: Ingen kontrol med tilskud til Danish Crowns millionoplagring af svin

sickpigs.dk spurgte i øst:

Kan I sikre, at beløbet ikke blot er et tilskud til den løbende nedfrysning af parteret svinekød, som for eksempel DC hele tiden alligevel foretager?

Og Naturerhverv svarede i vest:
Vi kender ikke de eksakte normale lagertider for svinekød på frys hos slagterierne. Ved indgåelse af kontrakten binder slagteriet sig til, at den oplagrede mængde svinekød holdes ude af markedet i minimum 3 måneder.

Men det udelukker jo ikke, at slagteriet blot anmelder de bove, de alligevel ville gemme på frost til grillsæsonen som tilskudsberettigede lagervarer, og kontrollen sikrer på ingen måde imod dette. Blot skal man holde varerne ude af markedet i den aftalte periode, men det gør slagterierne løbende af alle mulige andre kommercielle grunde.

Danish Crown har ikke svaret på en anmodning om at få indsigt i deres lagerkapacitet fordelt på uger i 2015 sammenlignet med andre år. Hvilket ikke er ensbetydende med, at DC svindler med tilskuddene. Men hvis de ikke har noget at skjule, hvorfor kommer de ikke bare frem med tallene?

svinenotyering
Selv om Danish Crown og et enkelt andet firma oplagrede omkring 15.000 tons svinekød i 3-6 måneder med støtte fra EU faldt prisen på svinekød i hele perioden. Lod de sig betale for deres rutinemæssige oplagring og strøg tilskuddene lige ned i landmændenes lommer??

 

Det er påfaldende, at prisen på svinekød ikke syntes at bedres i tilskudsperioden  marts 2015-jan 2016.

Se de fremsendte bilag her

Se tidligere artikel om samme emne