Naturerhverv kan ikke redegøre for mærkelige økotal.

2_1 aars omlagt
Arealerne i ha. som fremgår af søjlerne bør være nogen lunde ens med et års mellemrum. Den orange søjle bør svare til den følgende blå søjle, men det gør den ikke. Især ikke efter 1997. Det kan undre, at andetårsarealerne kan blive større end førsteårsarealerne.

Når en landmand omlægger jord til økologisk drift, får han støtte i fem år. De første to år er støtten på godt 1000 kr. pr. ha.  Herefter kan han sælge varerne som økologiske, og støtten sættes ned de sidste tre år.

Hvis der på landsplan for eksempel nyomlægges 10.000 ha. i et år, så må man forvente at det 2. års omlagte areal er identisk hermed. Men sådan er det ikke i praksis. Arealerne er aldrig ens og  variationerne er betydelige. Samlet blev der i perioden 1992 – 2004 omlagt 165.218 ha det første år. Men 2. års omlagt areal er noget større, nemlig  194.516 ha. svarende til 15%.

Naturerhverv kan ikke redegøre entydigt for forskellen, men skriver:

Med hensyn til forskel i 1. og 2. års omlægningsareal – er det vigtigt at holde sig for øje, at det er en opgørelse efter status af afgrøde og ikke tilsagnsstart i forhold til tilskud.

Der er mulighed for at få nedsat omlægningstid for visse arealer, hvor der ikke har været anvendt pesticider mv. Det kan være noget af forklaringen på forskellen. Yderligere forklaring kan også være, at afgrødestatus er ikke entydig ligesom for tilskud. Der er afgrøder som er omlagt efter 1 år, 2 år og 3 år.

sickpigs.dk graver videre i det økologiske mysterium.