Nye indtægtsmuligheder for landbruget: grundvandsbeskyttelse

I følge en pressemedelelse fra fødevareministeriet er der nu ved eb kortlægninfaf det danske grundvand skabt grundlag for at beskytte drikkevandet fremover. Ministeren udtaler bl.a:

Det er op til den enkelte kommune, hvordan de vil beskytte drikkevandet. Men de kan for eksempel rejse skov, opkøbe arealer, øge overvågningen eller lave frivillige aftaler med lodsejerne om nitratreduktion.

I alle tilfælde skal der udbetales store erstatninger til lodsejerne, som oftest landbruget, som har tiltaget sig retten til at forgifte den fælles ressource, drikkevandet. Udgifterne sendes videre til vandforbrugerne. Sat på spidsen har vi i mange år ydet tilskud til landbruget for at producere forskellige varer, men nu, hvor dette har ført til enorm gæld om manglende indtægter, skifter man kurs, og belønner landmændene for at lade være. Esben Lunde Larsen fortsætter:

“Staten har kortlagt den del af den danske undergrund, hvor der er vigtige grundvandsressourcer, som vi gerne vil sikre en endnu bedre beskyttelse. Nu er det op til kommunerne at beslutte, hvilke indsatser de vil gennemføre, så grundvandet i deres område får den bedst mulige beskyttelse,”

Kilde: Kortlægningen af grundvandet færdig | Landbrugsavisen