Nye tilskud til landmænd.

Hvis en landmand  har været så venlig at følge loven om etablering af randzoner, har han ret til at søge om ekstra tilskud til græsningsarealer til sine husdyr. Det vil muligvis medføre en stigning i husdyrmængden, hvilket vil udhule randzonernes i forvejen marginale miljøvirkning. Endvidere kræves det for at få tilskuddet, at naturarealer inddrages til landbrugsformål, altså græsning. Dette kaldes med en pænere ordlyd: “pleje af lysåbne arealer”. Men reelt er der tale om, at naturarealer omdannes til landbrugsformål. Sønderjysk Landboforening skriver i deres nyhedsbrev fra juni 2015 til medlemmerne bl.a. :

Ejere eller forpagtere, der har indberettet randzoner i Fællesskemaet i 2015 kan søge. Kommuner må ikke være ansøger. Der kan søges til græs- og naturarealer både i og udenfor Natura 2000, blot ejer har indberettet randzoner for 2015. Randzonerne skal ikke nødvendigvis indgå som en del af projektarealet.

via Tilskud til græsningsprojekter.