Økoillusionen. Økologiske svin har flere bidskader og højere smågrisedødelighed.

okologo
Urtekram, der netop er blevet solgt for et millionbeløb, mener at økologi er det samme som dyrevelfærd. Hvordan det stemmer med økologiske gulerødder kan vi ikke gennemskue her på redaktionen, og vi er ellers ret kvikke. Men sagen er altså, at økologiske grise kun har det marginalt mindre elendigt end ikke økologiske svin. Og da de sviner lige meget med ammoniak, MRSA, fluer og stank, er det svært at se, hvordan man kan få god samvittighed af at spise økogris. Vi anbefaler helt at lade svinekødet stå og som Alternativet, at spise hotdogs uden kød. Foto: fra køledisken i et dansk supermarked. Sickpigs.dk

Mens kødspisende, politisk korrekte mennesker køber aflad ved at købe dyrere såkaldt “økologiske” svin, afslører en stor undersøgelse, at når det gælder dyrevelfærd, så har de økologiske grise store problemer. De havde flere halebid og flere tilfælde af helede knoglebrud, ihjelligning m.fl. Skader var dog i alle tilfælde sparsomt forekommende, under 4%. Økologiske svin forurener nogen lunde lige så meget som almindelige svine med hensyn til drivhusgasser og tab af nitrat og fosfat til naturen. Økologibegrebet er sammensat af en række egnede salgsargumenter. Kun i mindre grad er der tale om bedre miljøregnskab. Animalsk produktion udgør under alle omstændigheder en trussel for den globale fødevareforsyning.

Svinebossen Henrik Mortensen tolker tallene sådan, at økogrise faktisk får for lidt antibiotika og skriver i sit nyhedsbrev bl.a:

Billeder af glade grise på grønne græsmarker er gode til at sælge budskabet om høj dyrevelfærd blandt økologiske grise og frilandsgrise, men virkeligheden er en helt anden, når man ud fra en række objektive kriterier måler på dyrenes velfærd ved ankomsten til slagteriet. Her klinger betegnelsen velfærdsgris hult, når forskere kan konstatere, at de økologiske grise og frilandsgrisene på en lang række punkter havde større velfærdsproblemer end de konventionelle grise. Det er store mængder data fra den uvildige kødkontrol på slagteriet, som danner baggrund for forskernes undersøgelser, og på hele 13 ud af 21 punkter havde velfærdsgrisene flere skader end tilfældet var blandt de konventionelle grise.

Som mulig forklaring på de mange ekstra skader blandt velfærdsgrisene nævner forskerne: Hyppigere forekomst af halebid, begrænset brug af alt-ind/alt-ud management og dårligere hygiejne, fugtigt/vådt gulv i stierne samt ihjellægning af smågrise i diegivningsperioden. Der tegner sig et noget anderledes billede end det, der sædvanligvis forbindes med økologisk svineproduktion og frilandsproduktion i den brede offentlighed, og det rejser spørgsmål om, hvad god dyrevelfærd egentlig er?

via Hvis grisen skulle vælge, havde vi kun de konventionelle.