Økologerne pudser glorien

Vi har her på siden flere gange vist, at økologi sviner med kvælstof, suger penge til omlægning ud af skatteyderne uden at levere og zat økologisk kødproduktion er stærkt klimabelastende.

Men du sætter den selvfede økologiske landsforening ind med en modoffensiv, hvor man på foreningens generalforsamling vil “fejre de fire bedste fortællinger” og såkaldt godt økologisk håndværk.

Økoflipperne skriver på deres hjemmeside om fejringen bl.a:

Økologisk Landsforening har i samarbejde med Økologi & Erhverv indsamlet forslag til kandidater, der gør noget helt særligt for landbruget. Blandt de indsendte forslag til eksempler på godt økologisk håndværk har Økologisk Landsforenings bestyrelse nomineret 12 eksempler i fire forskellige kategorier. Økologi & Erhverv præsenterer løbende det gode økologiske håndværk i løbet af januar og februar, og i forbindelse med foreningens generalforsamling den 10. marts vil vi fejre de fire bedste fortællinger.

Blandt de nominerede bedrifter er en institution for mennesker med forskellige vanskeligheder, som driver et økologisk landbrug. Der er en kvægavler, som lader sine køer gå på græs og amme kalve selv om kvægproduktion er meget stærkt klimabelastende. Køer udsender fra deres fordøjelsessystem store mængder metan og deres gødning/urin udvaskes til vandmiljøet.

Et andet jordbrug har genetableret jordens humusindhold. Det er da strålende, men hvorfor er det noget særligt. her giv og troede, at økologi handlede om ikke at nedbryde humussen i jorden, men det er altså er særlig god “fortælling” som skej “fejres” når økologerne holder generalforsamling

En kvægavler driver sin bedrift så

Køerne er stærke og holder længe, selvom de også har en høj ydelse. Kalvedødeligheden er rekordlav, og kalvene har en rigtig god tilvækst.

Vi genkender retorikken fra konventionelt landbrug.

I det hele taget har forskningen vist, at det gavner klimaet og miljøet meget mere at undlade kød end at mæske sig i økologiske flæskestege m.v. Derfor kan det undre, at en mand bliver nomineret til en særlig præmie fordi han

arbejder systematisk med dyrevelfærden på virksomhedens gårde. Svinekødet sælges som ’Poppelgrise’, og forbrugeren får sammen med kødet en fortælling om det gode liv grisene har levet.

Men hvorfor tage livet af en lykkelig gris, der kun lige har smagt på livet? Det er da en langt større krænkelse, end at afkorte en konventionel betongris’ elendige liv.

Hvis tænkemåden føres til ende, er det slet ikke noget problem at aflive glade familiehunde efter et års tid, for de har jo også haft et dejligt liv.

Økologerne spreder med snehvid samvittighed returgylle fra biogasanlæggene med meget stor udvaskning til følge, ikke mindst fordi man nedskriver kvælstofindholdet ved kunstigt at sænke udnyttelsesprocenten. Men disse gyllekogerier er ikke kommet på listen over det gode håndværk, for de stinker og kan ikke pleje økologiske illusioner hos den velbeslåede Irma-kunde, som jo skal have “fortællinger” for at pleje samvittigheden når han eller hun skyller røde økobøffer ned med fransk økologisk rødvin. Måske efter at have nydt et stykke med norsk økologisk burlaks…

 

Kilde: Hvad er det gode økologiske håndværk ?