Økologisk bragesnak. ØL puster økoarealet op.

Kilde ecoweb.dk
Kilde ecoweb.dk

Sickpigs afslører Økologisk Landsforening som dybt utroværdige.

I juni 2016 udsendte Økologisk Landsforening, der har tætte bånd til Axelborg, en nyhed om, at det økologiske areal ville vokse dramatisk.

Gylle.dk skrev om sagen under overskiften “Økobølgen skyller hen over det danske landbrug”. Organic Today brugte også marin metaforik, da de hoppede med på Økologisk Landsforbunds mediestunt.  De brugte overskriften “Landbruget i ny økologisk omlægningsbølge”. Man ser det for sig. En tsunami af giftfrit landbrug med lykkelige høns og glade køer breder sig over Danmark.  Smukt.

Information citerede pressemeddelelsen og skrev under overskiften “Rift om økosvin og økomælk får landmænd til at lægge om”  bl.a:

1028 landmænd søgte i april om arealtilskud til i alt 41.523 hektar ny økojord, viser tal fra NaturErhvervstyrelsen. 513 af ansøgerne er nye økologer, og det tal har ikke været større siden 1990’erne. Det svarer ifølge Økologisk Landsforening til en forøgelse med næsten en femtedel – eller et område på størrelse med Samsø, Læsø, Amager og Københavns Kommune tilsammen. Ifølge Økologisk Landsforening er fordelene ved økologi blandt andet bedre beskyttelse af natur, drikkevand, biodiversitet og dyrevelfærd og at undgå medicinmisbrug.

Økologerne oplyste bekvemt ikke noget om, hvor meget økojord, der ville blive opgivet. På god bondemanér ser man konsekvent bort fra kendsgerninger, der ødelægger glansbilledet.

Statistikken fra Naturerhverv oplyser, at arealet i 2015 er steg med sølle 3.000 hektar i forhold til 2014, som er det tal, Økologisk Landsforening går ud fra. Immervæk et stykke fra  den “forøgelse på næsten en femtedel”, som spradebasserne bragte til torvs. Stigningen er på under to procent.

Ecoweb afslørede samme måned under overskriften: “Det økologiske areal falder igen” bl.a:

Salget af økologiske stiger og stiger, men det økologiske landbrugsareal står reelt stille og har ikke udvist markante stigninger i dette årtusind. Det er den sørgelige konklusion, man måde drage af den seneste statistik fra NaturErhvervstyrelsen. Tallene viser, at det fuldt omlagte økologiske i 2015 faldt for andet år i træk. Det samlede økologiske areal steg ganske vist med to procent – til 179.808 hektar – 8 promille højere end arealet var i 2002 og kun 9 procent højere end 15 år tidligere – i år 2000.

Tallene er dog et udtryk for en positiv stabilisering siden dykket i i 00’erne, hvor det samlede areal nåede helt ned på 144.303 hektar, inden det begyndte at stige igen. Selv om der således er en stigning i det samlede areal i år, har stigningen end ikke været stor nok til at kompensere for det endnu større fald året forud.

Sickpigs.dk checker fakta.

Det fremgår af en aktindsigt som sickpigs.dk har fået, at der i 2016 reelt kun er tale om 33.444 nyomlagte hektar, altså godt 12 procent mindre end hallelujaflipperne i Økologisk Landsforening pralede med i juni måned 2016.

Man pyntede bl.a. på tallene med al jord, der fik tilskud, altså også såkaldt basistilskud, som ikke har noget med omlægning at gøre. Frafaldne økologer ser man helt bort fra. Økologisk Landsforening har en klar interesse i at puste det økologiske areal op. Men pressen, selv de kritiske bloggere på gylle.dk og Organic Today snorksov.
sickpigs.dk sov ikke.

sickpigs.dk ser frem til en lignende udmelding om få måneder. Igen vil de tomme økotønder prædike evangeliet om, at økoarealet stiger med en masse hektar. Og igen dækker det bare over, at de snu økobønder opgiver nogle omlagte hektar for at forpagte,omlægge og hæve tilskud til nogle andre.

Det, vi her på redaktionen har kaldt “den økologiske pengemaskine”.

Selv om der i årenes løb er udbetalt milliarder til økologisk omlægning er arealet nemlig reelt ikke steget siden årtusindskiftet. Det fremgår af denne oversigt, der nævner, at pralhalsene i Økologisk Landsforening også tidligere har lanceret et reelt fald med en falsk nyhed om, at arealet “ser ud til at stige fremover.”

Tilskuddene varierer imellem kr. 6250  og kr. 9250 pr. hektar, gennemsnittet ligger på kr. 7455.

Det samlede tilskud til økologisk omlægning løber op i flere milliarder, der må anses for at være spildt.

Se den samlede oversigt over 1028 ansøgninger om nyomlægninger til økologisk drift 2016 her(pdf) eller her (excell).

 

Kilde: Rift om økosvin og økomælk får landmænd til at lægge om | Information

Økologisk Landsforbund satte kampagnen i gang med massiv misinformation.