Økologisk Landsforening trækker på Bæredygtigt Landbrugs hammel

De såkaldt bæredygtige går ind for traditionel intensiv landbrugsdrift og vil derfor gerne slippe for krav om at lade natur stå urørt som såkaldt “miljøfokusområde”. Derfor vil man have de hegn og grøfter, som allerede findes, godkendt som miljøfokusområde, så man undgår at øge det udyrkede areal som følge af offentlige krav.

De danske økologer er hoppet på denne vogn. De skal søreme heller ikke have mere udyrket land. Økologisk Landsforening er og bliver en integreret del af konventionel dansk landbrug, som de jo i øvrigt er stærkt afhængige af med hensyn til gylle/gødningstilførsel. De såkaldt bæredygtige skriver på deres hjemmeside bl.a:

Formålet med etablering af MFO-arealer er at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealer. Ved at udnytte landskabselementerne til at opfylde MFO-kravet vil landmændene ifølge BL og ØL opleve at blive honoreret for at give plads til landskabselementer på og i tilknytning til deres produktionsarealer. ”Med de nuværende regler er det billigere for landmanden at fjerne småbiotoperne fra bedriftens arealer. Det er helt naturligt for os at samarbejde med Økologisk Landsforening, når vi har fælles interesser – og det har vi tydeligvis her”, lyder det fra Karin Dinesen.

Kilde: BL i samarbejde med Økologisk Landsforening