Økologisk Landsforening vil have EU øko-regler svækket

Økologisk Landsforening skriver på sin hjemmeside bl.a:

ØL’s ønsker til ny økologiforordning:

  • Natur- og klimatiltag samt krav til transport og slagtning af økologiske dyr skal indarbejdes i regelsættet. (Kommentar: Hvis disse krav og tiltag tillader for eksempel produktion af økologisk mælk, ost m.v, så vil klimaet blive belastet voldsomt, fordi økologisk køer faktisk er større klimasvin end almindelige køer. Og de er ret slemme, fordi en ko udskiller store mængder metan og fordi den æder meget foder i forhold til udbyttet. Køer på græs bidrager til stor udvaskning af næringsstoffer især fra sandede jorder, der ofte er udlagt til græsning (Vestjylland, vest for israndslinjen).
  • Mulighed for at forbyde visse indholdsstoffer i emballage til mad. (Joe, men har det nu så meget med økologisk landbrug at gøre…??? Her er der nok mest tale om at lefle for Irmasegmentet og deres pragtbørn, som man kan servere alt mulig for, fordi indpakningen er økologisk…)
  • Der skal skabes mulighed for at lave forsøg i den økologiske produktion, uden at jord og dyr, der deltager i forsøgene, mister deres økologistatus. (En klar svækkelse. Forsøgsordninger ledsages almindeligvis af store ekstratilskud for for eksempel GUDP midlerne, så det er en god forretning. Og så vil økologerne have lov til at eksperimentere, altså sætte økologikravene ud af kraft, og samtidig bevare deres fine røde stempel. Det er vist ren, økologisk dobbeltmoral.)
  • Det skal være lettere at få nye stoffer ind på positivlisten for tilladte gødningsprodukter. ØL foreslår, at et stof kan tillades, hvis ét land ønsker det, og ingen lande har indvendinger mod brugen af stoffet. (Det er da mærkeligt, at det ikke er miljøfagfolk, der godkender nye gødningsstoffer, men branchen selv, som jo nok kunne have interesse i mere gødning. Den røde løber rulles ud for større forbrug af hjælpestoffer i den såkaldte økologiske produktion. Problemet er, at denne ikke kan være så intensiv som almindelig kemibaseret produktion. Og det forsøger man så at komme over ved at tillade alle mulige gødningsstoffer.)
  • Økologisk landbrug skal udvikles i flere tempi. I dag bremses udviklingen af økologisk produktion i de lande, hvor man er langt fremme, fordi de lande, der hænger i bremsen, rent faktisk bruger bremsen til at forhindre en udvikling af økologien. ØL foreslår derfor, at de lande, hvor den økologiske produktion er lille, kan få længere tid til at tilpasse sig nye regler. (Vi forstår ikke koblingen af graden af økologisk udvikling og brugenes størrelse. Forslaget er vist noget  økologisk vrøvl…)