Lomborg: Økologisk revolution vil dræbe tusinder

Med en stribe pinlige kendsgerninger gennemhuller statistikeren Bjørn Lomborg den økologiske drømmeverden.

Han skriver i Berlingeren bl.a:

ØKOLOGISK LANDBRUG SÆLGES som værende godt for miljøet. Dette er sandt for den individuelle mark. Økologisk landbrug bruger mindre energi, udleder færre drivhusgasser, nitrogenoxid og ammoniak og forårsager mindre udvaskning af kvælstof end almindelige marker. Men hver enkelt økologisk mark producerer meget, meget mindre. Så for at producere den samme mængde hvede, spinat eller jordbær skal der bruges meget mere land. Det betyder, at den gennemsnitlige økologiske afgrøde resulterer i udledning af cirka lige så mange drivhusgasser som almindelige grøntsager – og omkring ti procent mere nitrogenoxid, ammoniak og syring. Hvad værre er, skal økologiske landbrug, for at producere tilsvarende kvantiteter, bruge et 84 procent større areal – jord, som ikke kan bruges til skove og rigtige natur reservater. Hvis man for eksempel skulle producere den mængde fødevarer, USA producerer i dag, men gøre det økologisk, ville det kræve en forøgelse af landbrugs­jorden i en størrelsesorden af næsten to gang Storbritannien. Det svarer til at udrydde alle parker og vildnisser i det kontinentale USA.

Men med økologi undgår man da i hvert fald pesticider? Nej. Økologiske landbrug kan bruge hvilket som helst pesticid, der er »naturligt«. Disse omfatter kobber(II)sulfat, som har resulteret i lever­sygdom hos folk, der sprøjter vingårde i Frankrig. Pyrethrin er endnu et økologisk pesticid – en undersøgelse viser 3,7 flere tilfælde af leukæmi blandt landmænd, der håndterede pyrethriner, sammenlignet med dem, der ikke gjorde.

Kilde: Økologisk revolution vil dræbe tusinder – Kommentarer | www.b.dk