Overdreven klimaeffekt ved biogas fra energistyrelsen

Bodil Harder skrev i en kommentar i Ingeniøren bl.a:

Der er fortsat en betydelig klimagevinst ved biogasproduktion. Den vigtigste gevinst er, at gassen kan erstatte naturgas og dermed undgå CO2 fra afbrænding af fossil energi. Dette reducerer drivhusgasudledningen med ca. 57 kg CO2 pr. GJ biogas.

Sickpigs har spurgt ind til påstanden, som dog forbliver udokumenteret. Bodil oplyser dog at klimabelastningen fra opbygning og drift af biogasanlægget ikke indgår i beregningen af klimagevinsten.

Der er tale om en betydelig klimabelastning idet der anvendes store mængder stål til reaktortankene, der yderligere skal isoleres med klimabelastende isoleringsmaterialer. Derudover består anlægget af bygninger, teknik og store tankvogne, der kører frem og tilbage med gylle m.m. Alt sammen belaster klimaet, så et biogasanlæg lægger ud med en stor CO2 gæld.

Bodil Harder kan ikke oplyse hvor længe en gyllebaseret bniogasanlæg skal være i drift før der opstår en reel klimagevinst.

Vi spurgte Bodil Harder:

Har du kendskab til beregninger af, hvor længe et gyllebaseret anlæg skal være i drift, inden det har betalt sin CO2 gæld tilbage?

Og hun svarede klart:

Nej det har jeg ikke.