Politianmeldelser i anledning af MRSA skandalen.

Til Københavns Politi

Politigården

1567 København V.

Hermed indgives politianmeldelse mod direktør i Videncenter for Svineproduktion under SEGES Claus Fertin i forbindelse med hans vildledning af offentligheden og Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med indsatsen mod smittespredningen af den resistente MRSA cc398 – stafylokok (svinebakterien), som grundet manglende rettidig omhu nu findes i stort set samtlige danske svinebedrifter – inklusive 24 avlscentre for svineavl.

Som det tydeligt fremgik af søndagens (18.ds.) dokumentarudsendelse om spredningen af svinebakterien, har veterinærdirektør Per Henriksen forholdt vigtige oplysninger i sagen for ministeren og Folketinget.

DR1 TV kl. 20 – 21. 18. ds. “Den dag penicillinen ikke virker”.

Der henvises til Straffelovens kapitel 25, § 249, hvori det hedder: Efter straffelovens § 249 straffes den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpede omstændigheder indtil 8 år.

Det er min opfattelse, at direktør i Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin groft har tilsidesat det nødvendige tiltag for at hindre yderligere spredning af den resistente bakterie, som nu truer folkesundheden, og allerede har kostet menneskeliv og smittet tusindvis af andre borgere. Det bliver både menneskeligt og økonomisk en alvorlig byrde for vores sygehus- og sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen

Holger Øster Mortensen,

Gosmervej 81,

8300 Odder