Sickpigs.dk fik ret. Apples motiv for at flytte til Foulum var lavere skat

Her på siden har vi et par gange omtalt Apples mærkelige projekt med at lægge et datacenter på en af forskningscenter Foulums pløjemarker ved Viborg. Vi undrede os over, hvad der kunne være den egentlige grund til planerne, der trods jublende udmeldinger fra bl.a. Viborgs borgmester, ikke er endeligt tiltrådt af Apple. Det skyldes bl.a. at der endnu ikke er lavet offentlig høring om ændring af lokalplanen for området, der ikke er udlagt til industri.

Danmarks Radio har gået en masse dokumenter igennem, men har givetvis fået indspiration fra netaktivisten, redaktør af Gladsaxen, John Damm Sørensen, Bagsværd. Journalisterne Kristian Leider Olsen og Thomas Græsbøl Svaneborg skriver på www.dr.dk bl.a:

Da Apple overraskende valgte at lægge Europas største datacenter i Viborg, var forklaringen fra både IT-giganten og den danske regering klar: Det handlede om grønne løsninger og Danmarks unikke evner til at genanvende overskudsvarmen fra de enorme data-anlæg.

Men andre forhold var også helt afgørende for Apples valg af Danmark: Favorable skatteløsninger og lavere afgifter på el. Det viser DR’s gennemgang af 1743 dokumenter fra sagen. Og det var Udenrigsministeriet helt bevidste om.

Se hele artiklen på www.dr.dk: Apple blev lokket til Danmark med lave skatter og afgifter | Nyheder | DR.