sickpigs.dk klager over kampagnen: “Glade køer giver bedre mælk”

her på redaktionen er vi ret sure over, at landbruget igen binder folk en historie om “glade” husdyr på ærmet. Derfor har vi sendt en klage over vildledende markedsføring til fødevareregionen.Vi har modtaget denne kvittering:

 

Henvendelse til Fødevarestyrelsen
 
HenvendelsesID: 1054103
 
Jeg ønsker at henvende mig vedrørende: “Andet”
Henvendelsestekst
 
Henvendelsestekst:

Hermed påklages kampagnen “Glade køer giver bedre mælk” for at være uden dokumentation og for misbrug af et officielt symbol.

Der findes ingen dokumenterede metoder, der kan fastslå, om et ko er “glad”. Der er derfor intet grundlag for at skrive, at “Glade køer” gør det ene eller det andet.

Det anføres, at disse “glade køer” giver “bedre” mælk. Men dette begreb er flertydigt. Er der tale om mælk med højt fedtindhold, der giver bedre afregningspris for landmanden, men blodpropper hos forbrugeren? Eller omvendt? Drejer det sig om mælk med eller uden indhold af antibiotikarester, bakterier (herunder resistente MRSA), blod, pus eller yverceller? Er der tale om råmælk direkte fra stalden eller om et forarbejdet produkt? Udtrykket “Bedre mælk” er med andre ord misvisende, da det ikke fremgår, hvad der er bedre ved bedre mælk.

Sidst vil jeg påpege, at koen på plakaterne har fået en smiley på mulen. Dette symbol, der jo anvendes som udtryk for at en fødevarevirksomhed er fundet i orden ved et kontrolbesøg, kan hverken bruges på køer, mælk eller mejeriforeningen. Men det ser ud som om, at den “bedre” mælk fra danske “glade” køer er blåstemplet af fødevarekontrollen, og det er jo ikke tilfældet.

Det fremhæves i kampagnens hjemmeside www.danskmælk.dk, at mælken er særlig god, fordi den er dansk. Men man må ikke anprise den slags egenskaber, for al mælk i Danmark er dansk, så dette er ikke noget særligt. På hjemmesiden skriver man i øvrigt usandfærdigt at “dansk mælk er dansk hele vejen igennem”, men køerne fodres med importerede proteinprodukter og andre importerede fodermidler ligesom de behandles med udenlandsk antibiotika og anden medicin. De almindelige sortbrogede køer er af udenlandsk afstamning.

Desuden passes de ofte af udenlandsk arbejdskraft og det meste af mælken behandles på et internationalt ejet mejeri, Arla.

Virkeligheden er nok, at danske køer har det elendigt, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved det stigende antal “taberkøer” høj kalvedødelighed, høj forekomst af for eksempel Salmonella Dublin og manglende adgang til frisk luft og græs.

Jeg skal derfor bede fødevaremyndigheden om at tage stilling til kampagnens lovlighed og erindre om en lignende sag fra 2003, hvor Netto valgte at ophøre med at anprise grise for at være særligt glade.
http://www.sickpigs.dk/landbrugsinfo/gladgris/index.htm
http://www.sickpigs.dk/vildledende-markedsfoering-af-glade-koeer/


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C, 1. sal th.
2800 Lyngby
Tlf: 20 41 77 88

Kontaktoplysninger
 
Jeg henvender mig som: Person
Person
Telefon: 20417788
Fornavn(e): Knud
Efternavn: Haugmark
Vejnavn: Skelhøjvej
Husnr.: 25C
Etage: 1
Dør: th
Postnr.: 2800
By: Lyngby
E-mail-adresse: knud@haugmark.dk
Filvedhæftning
Vedhæftede filer
Liste over vedhæftede filer: 20150624_111103_resized.jpg;
 20150624_111103_resized