Skandaløs sagsbehandling af klage over vildledende markedsføring.

20150624_111103_resizedRedaktørens klage fra juli måned 2015 over en påstand fra Mejeriforeningen om, at “Glade køer giver god mælk” er efter næsten et halvt år besvaret. Klagen blev afvist. Man må altså gerne kalde køer glade, hvis man kan henvise til, at de er “sunde”. Og mælk er “god” hvis bare den overholder myndighedernes krav til kimtal m.m.

Men sagsbehandlingen hviler udelukkende på et svar fra den indklagede, nemlig Mejeriforeningen, som har afgivet et høringssvar. Dette har klageren ikke fået mulighed for at kommentere, hvilket ikke stemmer overens med god forvaltningsskik. Hvis man vil benytte høringer, burde for eksempel også dyrenes beskyttelse eller en dyrepsykolog have været hørt.

Man er i FødevareAarhus ikke indstillet på at tage stilling til klagens påstand om, at man ikke kan afgøre om en ko er “glad”.  Man skriver temmelig arrogant bl.a:

Med det forbehold for at man kan benytte en betegnelse som ”glad” i forbindelse med dyr, er FødevareAarhus enig i den betragtning, at grundforudsætningen for at en ko kan være ”glad” er, at den er sund og rask.

Andre klagepunkter, for eksempel misbrugen af smileysymbolet,  beskæftiger man sig overhovedet ikke med.

Redaktøren påklager afgørelsen.

Læs hele svaret her:

Svar på klage over Mejeriforeningens anvendelse af udtrykket Glade køer giver god mælk