Stort potentiale for (tilskud til) energipil og andre flerårige energiafgrøder

En lille bitte mikroskopisk miljøeffekt skal betales dyrt til de landmænd, som vil fortsætte den intensive produktion på deres marker med en ny afgrøde, nemlig pil til afbrænding. Det er i princippet urentabelt, men så finder man på nye veje. Effektivt Landbrug refererer en rapport om energipil og skriver bl.a:

En hovedkonklusion i rapporten er, at en udbygning med energipil og andre flerårige energiafgrøder både vil kræve en formidlingsindsats i forhold til dyrkningspraksis samt økonomisk støtte, som betaler for de positive samfundsøkonomiske effekter, bl.a. mindsket udvaskning af kvælstof til vandmiljøet og reduktion i landbrugets udledning af drivhusgasser.

Kilde: Stort potentiale for energipil og andre flerårige energiafgrøder