Svineavlerne får endnu en røvfuld millioner til deres urentable produktion

Under de såkaldt “Landdistriktsmidler” modtager danske svineavlere skatteydermillioner til at modernisere og bygge nye svinestalde. Grunden er uklar, for at man deler ud af skatteydernes penge til et bestemt formål, betyder jo ikke, at dette formål fremmes. Der er ingen garanti for, at landmændene ikke bare bruger millionerne til rødvin og kinarejser, for selvfølgelig har de fornuftige landmænd, verdens dygtigste i egen optik, sat midler af til modernisering osv.

Vi undrer os meget over, at man kan bruge landdistriktsmidler som direkte erhvervsstøtte, da pengene jo er tiltænkt økonomisk udvikling i landområderne. Og her gør et par nye eller moderniserede stalde ingen forskel.

Ministeren, der leger julemand med skatteydernes penge mener, at man får bedre miljø for pengene, men hvordan flere svin skulle forurene mindre, er en gåde for os her på redaktionen.

Landbrugsavisen skriver bl.a:

Svineproducenter med byggeplaner kan glæde sig: Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen bekræfter nu, at man vil fremrykke næste års pulje på 168 mio. kr. til modernisering af svinestalde til i år for at kunne imødekomme flest mulige ansøgere. Derved kommer den samlede pulje til at bygge nye slagtesvinestalde op på 342 mio. kr. og derved kan langt flere ansøgninger imødekommes. »Det er jeg meget glad for. I Videncenter for Svineproduktion har vores indstilling hele tiden været, at det var det rigtige at gøre,« siger Erik Larsen, formand for L&F Svineproduktion.

Kilde: Svineproducenter får flere penge til modernisering i år | Landbrugsavisen