Svineproducenter går et hårdt år i møde

Elendige fremtidsudsigter for svineproducenterne. Branchen vil miste ca 1.5 milliard på slagtesvinene i 2016, hvis branchens prognoser holder. Både slagtesvineproducenter, smågriseproducenter og de integrerede producenter vil bogføre store underskud i 2016. Effektivt landbrug skriver om fremtiden bla:

En ny prognose fra Videncenter for Svineproduktion viser, at en gennemsnitlig bedrift med både sohold og slagtesvinsproduktion kan forvente at tabe 77 kroner pr. produceret svin. Det er en tilbagegang i forhold til sidste år, hvor tallet var 75 kroner pr. produceret svin. Tallene fra 2015 og forventningen til 2016 er markant ringere, end tallene fra henholdsvis 2013 og 2014, hvor svineproducenterne tabte henholdsvis 29 og 10 kroner pr. produceret svin.- Man kan sige, at det i mange år ikke har set mere alvorligt ud, end det gør nu, siger Finn Udesen, der er afdelingschef hos Videncenter for Svineproduktion.

Kilde: Svineproducenter går et hårdt år i møde