Sydbank hjælper landmændene. Forærer dem 500 mio. kroner.

I Sydbank, som i en lang årrække har afskrevet flere hundrede millioner på lån til landbrugskunder, slår man nu ind på samme selvmorderiske kurs, som store dele af landbruget følger.

I stedet for som sædvanlig at kræve pantet for et lån indfriet, når kunden ikke betaler, så synes man nu i Sydbank, at det er helt fint, at man bare forærer landmændene halvdelen af  gælden kvit og frit i håbet om, at så selv at modtage den anden halvdel. Pantet for gælden, typisk landbrugsjord, rører man ikke. Den står  tilbage hos bonden, der så kan grine hele vejen hen til traktoren. Det fremgår ikke om denne manøvre udløser skattepligt, for reelt er der jo tale om, at landmanden har en betydelig indtægt.

I Sydbank kalder man det at udskifte gæld med “ansvarlig lånekapital”, men fra redaktionen ser det ikke særlig ansvarligt ud.

Bag den usædvanlige manøvre, hvor man pudser en velgørenhedglorie, idet banken ønsker at “hjælpe” visse landmænd, (hvilket plejer at betyde alle, der er vej til en snarlig konkurs) ligger nok frygten for, at nogle få konkurser på samme egn udløser prisfald på jord, hvilket igen kan tvinge bankerne til at indløse pantet inden det helt forsvinder, med flere konkurser til følge, og dermed endnu større tab for Sydbank m.fl.

Karen Frøsig spiller og synger sangen om, at nogle landmænd skal ud af erhvervet mens andre, der er “meget effektive”, skal have en hjælpende hånd for at komme oven på igen. Hun udtaler til Ritzau Finans bl.a:

Og så har vi en gruppe, der faktisk er meget effektive, og som med fordel kan blive i erhvervet, men som bærer rundt på en negativ egenkapital. Det er sådan set den gruppe, vi gerne vil hjælpe ved at konvertere en del af deres gæld, sådan at de kan se perspektivet i deres fremtid, og fordi vi også kan se perspektivet i deres fremtid og i deres engagement hos os.

Får I noget ejerskab over landmændene og deres bedrifter med denne manøvre?

“Nej, det gør vi ikke. Vi tænker at konvertere den nødvendige del af deres gæld, så de faktisk får en positiv egenkapital. Det at vi konverterer til et ansvarligt lån har ikke noget at gøre med, at vi får ejerskab over landmanden,” forklarer Karen Frøsig. “Der vil selvfølgelig være nogle betingelser, når vi gør det her. Så vil vi have en aftale med landmændene om, hvordan de skal agere. De skal eksempelvis ikke gå ud og gældsætte sig igen men agere fornuftigt og inden for de retningslinjer, som vi har talt om. Men vi får ikke noget ejerskab over kunden,” tilføjer hun.

I halvårsregnskabet fra Sydbank fremgår det, at de samlede udlån og garantier relateret til landbrugskunder ved udgangen af juni 2016 udgjorde 6122 mio. kr., hvilket var en smule lavere end ved udgangen af december 2015, hvor samme kundegruppe stod for udlån og garantier til 6268 mio. kr.

Kilde: Sydbanks topchef: Derfor fjerner vi 500 mio. kr. af landbrugets gæld