Tag-arkiv: Biogasbedraget på Samsø

Debat: Biogas er gårsdagens teknologi

Biogas indgår ikke i fremtidens energiforsyning.

I en nylig offentliggjort rapport fra Energistyrelsen anbefales det, at Danmark i fremtiden øger elektrificering med strøm fra vindmøller og solceller og anvender strømmen i store fjernvarmepumper, til el-biler, el-færger og lignende. Men der nævnes ikke med et ord, at biogas bliver en vigtig kilde til energi i fremtiden.

Gennem 40 år har man gjort utallige forsøg med produktion af biogas fra bl.a. husdyrgødning (gylle), storbyslam, slagteriaffald og energiafgrøder, men fælles for alle disse tiltag på biogasområdet er, at disse biogasværker kun har kunnet løbe rundt med store offentlige subsidier. Mange af de byggede anlæg er da også enten helt lukket – eller rekunstrueret med ny kapital. Ikke desto mindre bygges der fortsat nye biogasanlæg – og flere ligger på tegnebrætet. Læs videre Debat: Biogas er gårsdagens teknologi

Biogasfatamorganaet på Samsø. Projektmageri for millioner.

Forsiden til den 50 sider lange rapport, som Samsø Kommune har stået for udgivelsen af
Forsiden til den 50 sider lange rapport, som Samsø Kommune har stået for udgivelsen af

På Samsø bor nogle fantaster, der drømmer våde drømme om et gigantisk biogasanlæg. Virkeliggørelsen af drømmene skulle i 2015 fremmes ved et ”projekt” til 3.9 mio. kroner, hvoraf 2.7 mio. er betalt af skatteyderne. Det kaldtes ”Biogas til transport”. Læs videre Biogasfatamorganaet på Samsø. Projektmageri for millioner.

Concito 2015: Tvivlsom miljøgevinst ved at bruge biogas i transportsektoren

Tankvogn læsser det afgassede produkt for at levere det til landbruget som forstærket gødning
Tankvogn læsser det afgassede produkt for at levere det til landbruget som forstærket gødning

I rapporten “Bæredygtig biogasproduktion i Danmark” udgivet august 2015 skriver forskerne om biogas i transportsektoren bl.a:

Tallene for denne vurdering er indhentet fra Energistyrelsens rapport om alternative drivmidler, som viser en gevinst ved at bruge biogas til transport (Energistyrelsen, 2012). Sidstnævnte understreger blandt andet også, at biogas er mindre effektivt i en busmotor sammenlignet med diesel, og at udslippet af CH4 og N2O under forbrænding af bio-gassen i motoren er højere end ved dens fossile modstykker.

Kombinationen af en lavere effektivitet og et højere udslip af drivhusgasser under kørsel annullerer dermed fordelene ved at fortrænge diesel. (s. 29)

Kilde: Concitos rapport.

Biogasbedraget på Samsø har kostet skatteyderne millioner

Vindmøller Samsø Paludan Flak 2
Placeringen af nogle vindmøller på grundt vand omkring Samsø har affødt en form for storhedsvanvid, fordi “øen” har overskud af “grøn energi” som så “eksporteres til fastlandet.” Øen kalder sig “Danmarks Vedvarende Energiø”, VEØ”. Gassen til at drive færgen importeres dog stadig fra Holland. Vi gør diskret opmærksom på, at forholdet skyldes massiv fraflytning og mangel på egentlig industri på øen. Samme situation gælder forøvrigt for Mors. Hvor man også gik bananas med hensyn til investeringer i vindenergi for nogle år siden. Nu siger man stop.

Samsø er i kommet i projektmagernes kløer.

Det fremgår af dokumenter, som sickpigs.dk har fået indsigt i, at der allerede er brugt millioner af offentlige kroner i forbindelse med luftkastellet Biogas på Samsø 2020 og et lignende luftkastel, Biogas til Transport.

Betegnende er, at Samsø Kommune har brugt over 700.000 kroner som betaling for “konsulentydelser” fra det såkaldte Energiakademi, hvor der siddes i rundkreds og laves brainstorms, vidensdeling og Community Power. Det ledes af en såkaldt “miljølærer” og landmand, Søren Hermansen, der har ansat dele af sine familie i virksomheden. Læs videre Biogasbedraget på Samsø har kostet skatteyderne millioner