Tag-arkiv: Vestjysk Bank

Landbrugsbelastet bank snupper 7.2 mia.  fra skatteyderne. Foreløbig.

Finanswatch fortæller at Vestjysk Bank har modtaget over syv Mia.  i støtter fra staten. Banken har tabt rigtig mange penge på fallerede landmænd, der ikke kunne/ville betale deres gæld tilbage. Nu udbydes statens  aktier  i denne økonomiske ruin til spotpris.
I alt løber støtten i forskellig form op i 7,2 milliarder kroner. Og afgør kommissionen, at det er ulovlig statsstøtte, så vil banken stå over for et væsentligt tilbagebetalingskrav.

http://m.finanswatch.dk/?article=9648293

Jylland fører i kapløbet mod bunden for bankerne. Landbruget trækker nedad.

En privat opgørelse, der hviler på pengeinstitutternes egne nøgletal, opstiller en liste over de banker og sparekasser, som nærmer sig bunden med størst fart.

En andelskasse i Slagelse fører i dødsridtet, men derefter følger seks jyske pengeinstitutter med stor landbrugseksponering:

  • 64 Danske Andelskassers Bank
  • 65 Vestjysk Bank
  • 66 Skjern Bank
  • 67 Salling Bank
  • 68 Den Jyske Sparekasse
  • 69 Østjydsk Bank
  • 70 Andelskassen J.A.K. Slagelse

Berlingske bringer hele listen, som er udarbejdet af konsulenttjenesten “Bankresearch” af Nicholas Rohde

Afpresningen virker. Bankerne eftergiver landbrugsgæld.

Med en fortælling om, at der er meget “effektive landmænd”, der ikke kan betale deres gæld, åbner flere landbrugstunge pengeinstitutter for, at disse højeffektive forgældede landmænd på skrappe betingelser kan få udsat noget gæld i 3-5 år for derefter at få den eftergivet, så banken i det mindste får en del af pengene tilbage.

Fortællingen har et kapitel, der foregår “på den anden side af krisen”, men det er ikke helt klart, hvornår vi når ind i dette lykkeland.

Landmændenes pres på bankerne ser dermed ud til at have virket. Truslen om at “lægge nøglerne” i banken, altså begære sig selv konkurs, har skræmt bl.a. den nu statsejede Vestjysk Bank til at lade landmændene forsyne sig selv i bankens pengeskab og fortsætte den underskudsgivende produktion. Bankens krav gælder nemlig ikke rentabiliteten af bedriften. Kun visse begrænsninger i privatforbruget, og at at man “binder sig til at betale restgælden tilbage”, baner vejen for en milliongave fra banken.  Det sidste, må man formode, allerede er sket i forbindelse med etablering af gælden og med hensyn til privatforbruget, kender landmændene mange smutveje. En ny bil til familien kan jo for eksempel indkøbes som en del af gården maskinpark. Så er der ikke mere tale om privatforbrug men og “fremtidsorienterede investeringer”. Ingen af de såkaldt akkorderede landmænd, der altså nu præmieres for uduelighed, vinker farvel til hverken årgangsvin eller røde bøffer. Maskinbladet skriver bl.a:

Formålet med at eftergive gæld er at forbedre bankens bundlinje ved at sikre overlevelsen for en kunde, som i kraft af en høj effektivitet trods alt kan fortsætte med at betale banken tilbage på den anden side af krisen. Netop forskelsbehandlingen mellem kunderne gør eftergivelserne kontroversielle, idet andre dygtige landmænd, som har haft held med at knokle sig igennem afdrag og renter, kan føle sig voldsomt provokeret.

– Det kan godt være, at nogle landmænd bliver misundelige, men tro mig, der bliver stillet nogle betingelser til de landmænd, som i givet fald får en akkordering. Der kommer restriktioner på, hvor meget de må trække ud i privatforbrug, og de binder sig til at afdrage på den gæld, som er tilbage, siger Michael Nelander Petersen, konstitueret adm. direktør i Vestjysk Bank.

via Nu eftergiver bankerne gæld.

Landbruget dræner Salling Bank for 10 mio.

I følge en fondsbørsmeddelelse fra Salling Bank nedskrives overskuddet for 2014 fra 28 til 18 mio. på grund af landbrugets manglende indtjeningsevne.

Spar Nord og Vestjysk Bank har allerede nedskrevet på bankens landbrugsengagementer. Politiken meddeler, at Landbrug og Fødevarer nu mener at 1.700 landbrug er konkurstruede på grund af de lave afsætningspriser

2015 nr 1 Salling Bank Ændring af resultatforventningerne til 2014

Urentable landbrug malker igen Vestjysk Bank for over 100 millioner

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Landbruget taber penge og kan ikke betale i banken

Skatteyderne skal til lommerne for at dække Vestjysk Banks landbrugsrelaterede tab.

Kriseramte Vestjysk Bank med hovedsæde i Lemvig kom skidt igennem årets tredje kvartal.

Nye nedskrivninger i den stærkt udfordrede landbrugssektor betyder, at banken må se et minus på 63 mio. kr. i øjnene alene i perioden juli-september. Det fremgår af bankens regnskabsmeddelelse for tredje kvartal.

Her forklarer man desuden, at der er udgiftsført et beløb på 50 mio. kr. i form af en ekstraordinær porteføljenedskrivning inden for landbruget. Det er penge, som man forventer at skulle vinke farvel til i indeværende kvartal.

via Vestjysk Bank ramt af nye landbrugskvaler – Erhverv – LIVE.

Vestjysk Bank er i praksis overtaget at staten, som i stedet for tilbagebetaling af den udlånte såkaldte hybride kernekapital fik aktier i banken. Disse aktier er nu næsten værdiløse. Seneste kurs var på ca. 10 kroner pr aktie med pålydende på 100 kr. Finanswatch fortæller, at Danske Bank anser Vestjysk for underkapitaliseret

Finanstilsyn offentliggør tilsynsrapport efter flere måneder: Vestjysk Bank under pres fra landbrugekunder

At danske landbrug synes at betragte deres bank som en tankstation for gratis penge fremgår af, at finanstilsynet i sin tilsynsrapport for Vestjysk Bank fra tilsyn foretaget i mellem oktober 2013 og februar 2014 bl.a. skriver:

Blandt de 79 største engagementer var der målt på volumen objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på 67 pct. af engagementerne. Blandt de store engagementer var 13 landbrugsengagementer, hvoraf 11 var enten svage eller med OIV. (Objektiv indikation for værdiforringelse).

Hvis disse er repræsentative for hele erhvervet, så er dansk landbrug objektivt set en rygende økonomisk ruin.

Videre ses samme mønsker som kom frem i forbindelse med Finanstilsynets besøg i Sydbank:

Bankens værdiansættelsesmetode vedrørende staldanlæg resulterede i nogle tilfælde i for høje aktivværdier og dermed for lave nedskrivninger, og banken fik derfor påbud om at sikre korrekt nedskrivning.

At det hele sejler, og at Finanstilsynet forlanget omgående opstramning gemmer sig mellem linjerne på følgned svada:

Banken fik derudover en række påbud på andre områder, herunder bl.a. vedrørende den risikoansvarliges og den complianceansvarliges arbejde og kontrol samt rapportering. Banken fik påbud om at forbedre indsamlingen og håndteringen af information om bankens faktiske og potentielle tab i forbindelse med mangler i bankens interne procedurer.

Samme forhold kunne man iagttage hos Sydbank.

Det påpeges som faresignal, at 21% af udlånet er givet til højrisikoområdet, landbruget. Det er dobbelt så meget som gennemsnittet for lignende banker, men samme andel for DAB.

Vestjysk bank opfylder ikke solvenskravet fra EU, men har fået tre måneders respit til at komme over den kritiske grænse.

 

 

Kilde/link

Landbrugsavisen

Vestjysk skalp hænger snart i landbrugets bælte

Landbrugets ubetalte regninger som følge af elendig management har tvunget staten til at indskyde såkaldt hybrid kernekapital i Vestjysk Bank, men denne er i flere omgange blevet konverteret i til værdiløse aktier i banken i stedet for at blive betalt tilbage. På den måde er skatteyderne blevet ejere af 80% af Vestjysk Bank. Skatteyderne står derfor med regningen for landbrugets inkompetence, når Vestjysk Bank højest sandsyligt kaster håndklædet inden for få dage.

 

Kilde/link

TV syd

Nu ryger vestjysk bank på grund af landbruget

Finanswatch meddeler den 3 marts 2014 bl.a:

Der er stor sandsynlighed for, at den pressede Vestjysk Bank vil ryge på Finanstilsynets sorte liste, når nye kapitalkrav træder i kraft.

Banken forventer, at de nye krav kan påvirke solvensen i negativ retning i en sådan grad at dens – i forvejen begrænsede – solvensoverdækning ikke er nok.

Banken har fundet ydeligere 500 mio. kroner til afskrivningskontoen, og igen glimrer landbruget ved at stå for broderparten.

Kilde/link

Finanswatch

Er Nationalbanken DAB hemmelige redningsmand?

Det fremgår af Finanswatch den 12. februar, at DAB har solgt for 60 mio. kroner aktier i DLG til en hemmelig køber. Dette skulle forbedre solvensen med 0.7 pct. Aktierne fraregnes nemlig i den ansvarlige egenkapital, og DAB har stadig 268 mio investeret i disse aktier.

Vestjysk Bank fik overpris for sine DLR-aktier, da Nationalbanken trådte til som redningsmand her. Læs mere her.

I bankens sidste offentliggjorte regnskab fra 29. november 2013 kunne Danske Andelskasser fortælle, at banken i årets første ni måneder havde haft et underskud på 396 mio. kr. før skat, fordi der alene i tredje kvartal måtte nedskrives 358 mio. kr. på udlån efter et inspektionsbesøg fra Finanstilsynet.

Det betød, at solvensen faldt til 10,1 pct., hvilket er lavere end det af Finanstilsynet fastsatte individuelle solvensbehov på 12,6 pct.

Kilde: Finanswatch

Debat: Sydbankmysteriet

 

Carsten Sohl, Varde skriver i JydskeVestkysten den 11 februar 2014:

Under overskriften »Sønderlemmende tilsynskritik af Sydbank« citeres Finanstilsynets rapport (Finanswatch 31. jan 2014): »Finanstilsynet (gav) i forbindelse med en landbrugsundersøgelse i 2012 Sydbank påbud om at ændre værdiansættelserne af jord og driftsanlæg, fordi de var for positive set i forhold til markedsværdierne og de øvrige større bankers værdiansættelser.

Banken havde i første omgang ændret værdiansættelserne i henhold til dette påbud. Efterfølgende havde banken dog på ny ændret principper, således at værdiansættelserne af driftsanlæg igen blev for positive. Denne beslutning var truffet udenom dele af direktionen og uden at inddrage kreditkomitéen og bestyrelsen.

« Her skriver tilsynet uden omsvøb, at nogen i bestyrelsen har nikket ja til at blæse tilsynet en hatfuld og fortsætte den urealistiske og risikable kreditkurs over for urentable landbrug. Det udløste krav om nye trecifrede millionnedskrivninger fra Finanstilsynets side. Til Finanswatch udtalte den gang en i dagens anledning nyudnævnt »kreditdirektør«, Bjarne Larsen, bl.a.:

»Det er selvfølgelig et chok, at man skal tage så mange, nye nedskrivninger. Det er klart, at den på landbrug, den havde vi nok ikke lige set komme.«

Men det havde stort set alle andre.

DAB og Vestjysk Bank kæmper for livet på grund af tab på landbruget, og Fionia Bank, Morsø Bank samt Andelskasserne har allerede opgivet ånden. Ansvaret for at man snyder tilsynet tørrer kreditchefen ubehjælpsomt af på DLR, men internt har man alligevel flyttet medarbejdere med ansvar for landbrugskreditter eller givet dem skrappere chefer.

For Karen Frøsig siger til JV den 9/12 bl.a.:

»Vi har omorganiseret og etableret nye funktioner, som passer bedre til vores dagligdag, så tingene bliver taget op i de rigtige organer. Og så er vi ved at flytte nogle kreditansvarlige ud i flere områder, fordi vi gerne vil højne kreditkvaliteten og på længere sigt nedbringe nedskrivningerne.«

Javel, det er søreme ikke for tidligt, kære Karen Frøsig! Det mystiske er, at »dele« af den tre mand store bestyrelse altså bevidst undergravede Finanstilsynets påbud og satte hele bankens troværdighed over styr, uden at dette får konsekvenser. Flasken peger på den nye mand i bestyrelsen, »bankdirektør« Bjarne Larsen. Som udenforstående må man spørge sig selv, om Bæredygtigt Landbrug eller Axelborg har været i røret med et godt tilbud eller om andre kunne have købt og betalt ham for at gå landbrugets ærinde på andre kunders, aktionærernes og renomméets bekostning.

Sydbank er medlem af Landbrugets lobbyorganisation, Landbrug og Fødevarer.

 

Bankkriseartikel fra 2012

Nu er Finanstilsynet så på rundrejse til bankerne for at tjekke, om deres udlån til landbruget stadig er tilstrækkeligt sikret i jordens værdi. Det har allerede medført, at Vestjysk Bank har bebudet nye tab på 550 millioner kroner, mens Spar Salling Sparekasse må øge sit forventede tab med 16,6 millioner kroner, og Sparekassen Hobro med yderligere 60 millioner kroner.

Sådan skrev Maskinbladet den 9. januar 2012, altså for godt to år siden.

Kilde/link

Maskinbladet

Vestjysk tag selv-bord dækket op med skatteydernes penge

I 2009 lånte staten som en del af redningspakkerne for nødlidende banker, den såkaldte kreditpakke, næsten en milliard i såkaldt hybrid kernekapital til Vestjysk Bank. Men låneaftalen var behæftet med en farlig klausul, nemlig, at banken i stedet for at betale pengene tilbage kunne sælge aktier til staten til dagskurs, der så betalte med lånet og de påløbne renter.

Vestjysk bank har tidligere gjort brug af denne ordning, så staten nu ejer næsten 70% af banken. Kursen på disse aktier har været konstant faldende, og ligger nu på 9,15.

Nu planlægger Vestjysk Bank at snuppe 575 mio. af skatteydernes venligt udlånte millioner og erstatte dem med aktier, som inden for kort tid vil være helt værdiløse. Det samme er sket i en række lignende tilfælde, hvor statens hybride kernekapital er gået tabt.

Hvis banken krakker, hvilket er meget sandsynligt, mister aktierne deres værdi. Konverteringen giver for eksempel Jørgen Skovgaard, der ejer aktier i banken gennem selskabet Skovgaard Invest ApS og andre aktionærer mulighed for at sælge deres aktier i tide, og så sende regningen videre til skatteyderne. Kreditorerne, heraf mange landmænd, som ikke har haft lyst eller evne til at betale deres lån tilbage, har trukket banken ned godt hjulpet af en uansvarlig udlånspolitik fra bankens side.

Det mest rimelige, at skatteyderne overtager pantet for de nødlidende lån i banken, undgår man ved at trylle statsmidlerne om til aktier lige før man drejer nøglen for sidste gang.

I alt blev der under den såkaldte kreditpakke, som udløb i 2009, udbetalt 46 mia. kroner til 43 pengeinstitutter.

Kilde/link

Børsen

Landbruget truer nu tre banker

Store ekstraordinære nedskrivninger præger julemåneden i Sydbank, Vestjysk Bank og Danske Andelkassers Bank, DAB. Alle har de rod i, at landbruget ikke er i stand til at betale enhver sit, hvorfor pengeinstitutterne altså advarer markedet om, at store tab er i vente.

Sydbank ser frem til tab på 225 mio. på landbrugskunder, Vestjysk Bank er usælgelig fordi der lugter for meget af gylle i kreditafdelingen og DAB har oplevet styrt i aktiekursen til nu kun 6 ikke mindst på grund af store nedskrivninger på urentable landbrugskunder.

På den anden side skriver Lars Attrup i JyllandsPosten en begejstret jubelartikel om "fødevareklyngens" bidrag til nettooverskuddet på handelsbalancen Tallene stammer fra Landbrug&Fødevarer. Landbrugsavisen refererer samme prognose, og skriver bl.a:

 

Eksportrekorden bliver især hevet op af rige kinesere, der efterspørger minkskind. Men fisk og skaldyr tæller også godt med, forklarer statistikchefen. Når vi tager hele eksporten af fisk og skaldyr, fiskeolie og pellets samlet, var eksporten i 2012 lige over 20 milliarder kroner, mens det for 2013 kommer op på cirka 22 milliarder kroner.

Danmark eksporterer fisk til over 100 lande, og størstedelen går til lande i Europa med Tyskland som største importør.

Det skal bemærkes, at skindproduktionen skaber ikke job i forarbejdningssektoren herhjemme. Minkskindene sælges som råvare til kinesiske buntmagere. Statistikchefen omtaler slet ikke primærlandbrugets produkter. Alligevel slutter artiklen i JP med en mærkelig udtalelse fra statikchefen, Finn Christensen fra L&F. Han synes at der skal laves flere slagtesvin.

»Netop adgangen til råvarer er nok i virkeligheden den største begrænsende faktor i forhold til fortsat vækst. Virksomhederne kan kun øge eksporten, hvis de får tilført flere grise, mere mælk og flere minkskind fra landmændene. Det har været vanskeligt at øge produktionen de seneste år, og faktisk har der ligefrem været en vigende produktion af slagtesvin. Det er utroligt ærgerligt, når vi har en stærk industri, stærke produkter og adgang til markeder, hvor efterspørgslen vokser og vokser,« siger Finn Christensen til JP.

 

Kilde/link

Landbrugsavisen

Landbruget knækker endnu en bank og påfører samfundet milliardtab

67% af aktierne ejes af staten. det skyldes reglerne i en af bankpakkerne om, at statslån til bankerne, såkaldt hybrid kernekapital, kan "konverteres" til aktier, hvis banken synes at det er sjovt. Nå så aktierne falder taber staten pengene som enhver anden risikovillig aktionær.

Ingen har lyst til at købe Vestjysk Bank, der har rigtig mange landbrugskunder.

»Den fremgang, vi ser i øjeblikket i samfundsøkonomien, har ikke sit epicenter i Vestjylland. Det er i højere grad København, hvor vi ser en stigning i boligpriserne, ligesom det også er her, de fleste nye job bliver skabt,« siger Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken til JyllandsPosten

Han frygter samtidig for de produktionstunge virksomheders fremtid – herunder landbruget, som Vestjysk Bank også har store udlån til.

»De fylder jo relativt meget i Vestjylland, og det er ikke ligefrem her, vi ser en jobskabelse i øjeblikket eller i en umiddelbar fremtid,« siger Jes Asmussen.

Kilde/link

Finanswatch (kræver abonnement)

Landbruget knækker ryggen på endnu en bank

V estjysk Bank i Lemvig har lånt penge til landbruget, som landbruget enten ikke vil eller ikke kan betale tilbage. Efter nye nedskrivninger på landbrugskundernes nødlidende engagementer står banken nu sandsynligvis foran en overtagelse eller konkurs, hvorved staten, der nu er den største aktionær, vil tabe et trecifret millionbeløb.

I 2011 skrev banken følgende på sin hjemmeside

"Vestjysk Bank forventer nu nedskrivninger i niveauet 950 mio. kr. mod hidtil ca. 400 mio. kr. Resultatforventningerne reduceres tilsvarende med 550 mio. kr. for 2011.

– Landbrug er og har historisk altid været en vigtig del af vestjyskBANKs kerneforretning og et forretningsområde, som banken har stor ekspertise i. Dansk landbrug skal igennem en konsolideringsperiode med færre landbrug til følge. Bankens opgave vil være at medvirke til at finansiere de landbrug, der langsigtet er økonomisk bæredygtige, siger bankdirektør Frank Kristensen.

Vestjysk Bank lever op til alle solvens- og likviditetskrav og ligger inden for grænseværdierne for alle fem pejlemærker i Finanstilsynets tilsynsdiamant.
 

Yderligere information hos

bankdirektør Frank Kristensen,

Tlf. 96 63 21 16"


Se hee nyhedsbrevet her

vestjysk BANK øger nedskrivninger

20. december 2011

Stigende indtægter og faldende omkostninger sikrer fortsat god basisindtjening i banken

Vestjysk Bank øger sine nedskrivninger i niveauet 550 mio. kr. primært på landbrugskunder. Det sker på baggrund af, at Finanstilsynet i fjerde kvartal 2011 har udført en undersøgelse af kreditområdet.

– Vi er kede af, at det er nødvendigt at øge nedskrivningerne, men vi kan ikke bestemme konjunkturerne i landbruget. Alle troede i første halvår, at det var ved at vende for landbruget, så resultaterne ville være forbedret i andet halvår, men sådan gik det desværre ikke, siger bankdirektør Frank Kristensen.

– Når det så er sagt, er det væsentligt at understrege, at vi stadig har en god basisindtjening på forventet 500 mio. kr. i 2011, og – som tilsynet også skriver – har vi en tæt opfølgning og styring i forhold til landbrugskunderne samt et godt kendskab til risiciene. Der er generel enighed mellem Finanstilsynet og banken om værdiansættelse af ejendomme, siger Frank Kristensen.

Banken meddelte i oktober, da kvartalsrapporten for de første tre kvartaler af 2011 blev offentliggjort, at den forventede, at årets nedskrivninger på udlån og garantier ville udgøre i niveauet 400 mio. kr., hvoraf de 150 mio. kr. ville blive foretaget i fjerde kvartal.

I forbindelse med gennemgangen har Finanstilsynet anvendt en mere kritisk tilgang til primært svage landbrugsengagementer, end banken hidtil har gjort. Hertil kommer en mere forsigtig værdiansættelse af sikkerheder og landbrugsjord.

Finanstilsynet har på den baggrund givet banken påbud om at foretage mer-nedskrivninger på 481,3 mio. kr. Heraf udgør landbrugsengagementer 309,3 mio. kr., ejendomsengagementer 128,2 mio. og øvrige engagementer 43,8 mio. kr. Herudover har banken besluttet at foretage yderligere nedskrivninger på 75 mio. kr. på landbrug i øvrigt.

– På engagementer med mælke- og svineproducenter har vi herefter en akkumuleret nedskrivningsprocent på godt 15, og det føler vi os ganske komfortable med, siger Frank Kristensen.

Vestjysk Bank forventer nu nedskrivninger i niveauet 950 mio. kr. mod hidtil ca. 400 mio. kr. Resultatforventningerne reduceres tilsvarende med 550 mio. kr. for 2011.

– Landbrug er og har historisk altid været en vigtig del af vestjyskBANKs kerneforretning og et forretningsområde, som banken har stor ekspertise i. Dansk landbrug skal igennem en konsolideringsperiode med færre landbrug til følge. Bankens opgave vil være at medvirke til at finansiere de landbrug, der langsigtet er økonomisk bæredygtige, siger bankdirektør Frank Kristensen.

Vestjysk Bank lever op til alle solvens- og likviditetskrav og ligger inden for grænseværdierne for alle fem pejlemærker i Finanstilsynets tilsynsdiamant.
 

Yderligere information hos

bankdirektør Frank Kristensen,

Tlf. 96 63 21 16

Kilde/link

Landbrugets elendige økonomi truer Vestjysk Bank

 Landbrugsavisen meddeler, at handelen med aktier i Vestjysk Bank, som har store lån ude at svømme i landbruget, er sat på pause ind til videre. Dette sker for at undgå paniksalg af aktier lige inden at banken går konkurs. Dette kan ske, hvis der ikke er dækning for bankens udlån, fordi værdien af landbrugsaktiverne er faldet i værdi eller har været overvurderet. Finanstilsynes har igen strammet kravene til bankernes kapital. Børsen skriver bl.a:

»Der er altid en risiko for, at nogen bliver ramt af så hårde stød, at de ikke længere har kapital til det. Så det er der en risiko for. Det er meget blandet, hvordan bankerne kommer ud. Nogle kommer ud med betydeligt flere nedskrivninger, mens andre kommer mere jævnt ud. Det handler meget om, hvad og hvem den enkelte bank har lånt ud til,« siger underdirektør i Finanstilsynet, Kristian Vie Madsen til Børsen.

17 procent af alle udlån og garantier i Vestjysk Bank er givet til landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. Det svarer til lån og garantier for mere end 6 mia. kr., viser bankens nyligt offentliggjorte halvårsregnskab. Staten er den største aktionær i Vestjysk Bank med majoriteten af aktiebeholdningen.

Kilde/link

Landbrugsavisen

Landbruget sender Vestjysk Bank til tælling

 Staten betaler gildet, når Vestjysk Bank gør regnebrædtet op og anskriver mindst en milliard i år. Som den største aktionær og med forpligtelser overfor bankens gæld i Finansiel Stabilitet risikerer staten et tab på mange hundrede millioner af skatteydernes kroner. I Vestjylland bor mange landmænd, der driver mælkeproduktion, og de har lige som deres kolleger i svinebranchen svært ved at tjene penge. Det skyldes høj gæld, dårligt management og priser på foder, som efter deres egen mening er for høj. Samtidig er mælkeafregningen efter bøndernes egen mening i deres eget mejeriselskab, Arla.

Statens tab i forbindelse med Vestjysk Bank virker i virkeligheden som en betaling til urentable og til dels konkurstruede landmænd, der jo har sat banken under pres. Disse bedrifter vil efter en konkurs kunne overtages af konen eller en søn på gården, som kan drive gården videre efter at staten altså har betalt for en kraftig gældssanering.

Kilde/link

Landbrugsavisen

Flere banker styrer imod afgrunden

 Det er bankerne Vestjysk Bank, Aarhus Lokalbank, Tønder Bank, Skjern Bank og Spar Salling, der har betydelige landboudlån i forhold til den samlede udlånsportefølje.

Hvis en bank kollapser, får det store konsekvenser for lokalsamfundet i blandt andet Vestjylland, hvor landbruget spiller en nøglerolle.

Kilde/link

Landbrugsavisen

Skatteyderne risikerer at tabe 9 mia. på Statens engagement i Vestjysk Bank

Den 20. december 2011 tvang Finanstilsynet Vestjysk Bank til nye nedskrivninger. Det var især på bankens landsbrugskunder, hvor der blev nedskrevet over en halv milliard kr. Dermed er bankens samlede nedskrivninger på ca. 1 milliard i 2011.

Men dermed er banken på ingen måde reddet. Selvom landbruget via bankens "nedskrivninger" har fået tilført over en halv milliard kroner, som altså i sidste ende skal betales af Staten, så kan der sagtens komme nye krav om nedskrivninger. Dansk landbrug er ved at styrte sammen rent økonomisk og med flere konkurser falder værdien af de øvrige landbrug, som bliver teknisk insolvente og derofr ikke kan optage lån, hvorfor de går konkurs osv.

Dansk landbrug ser ud til at være et dyrt bekendtskab.

Kilde/link

Dagbladet Holstebro-Struer

Finanstilsynet advarer bankkunder: Landbruget kan ikke betale hvad de skylder:

Maskinbladet skriver: En ny rapport fra finanstilsynet konkluderer, at en række mindre banker har en betydelig kreditrisiko på grund af en relativt stor andel af udlån til landbruget.

Konklusionen kommer på baggrund af, at Finanstilsynet har gennemgået årsrapporterne fra samtlige danske pengeinstitutter.

Finanstilsynet har ikke sat navn på de risikobetonede banker, men Børsen bringer en opgørelse over de banker, der er mest eksponeret mod landbrug. Listen toppes af Nordjyske Bank med en andel af udlån og garantier til landbruget på 26,1 procent. På de efterfølgende pladser kommer Vordingborg Bank (20,2 procent), SDA (19,0), Vestjysk Bank (17,0), Hobro Sparekasse (17,0), Fjordbank Mors (14,7) og Skjern Bank (14,7).

Kilde/link

Maskinbladet