Tophemmelig undersøgelse af Fødevarestyrelsen på grund af mislykket MRSA-indsats. Rigsrevisionen er tavse som østers

Rigsrevisionen har de seneste tre måneder gennemført en såkaldt forundersøgelse af Fødevarestyrelsens indsats mod resistente bakterier fra landbruget, herunder den multiresistente svine-MRSA.

LÆS OGSÅ Dan Jørgensen varsler kæmpe stigning af svine-MRSA

Forundersøgelsen fører nu til, at Rigsrevisionen vil sætte en større kulegravning i gang, som ventes færdig i efteråret 2015.

»Vi vurderer, at der er grundlag for at undersøge området nærmere«, siger pressechef Lisbeth Sørensen uden at ville komme ind på, hvad det konkret er for forhold, der gør, at Rigsrevisionen vil gå videre med sagen.

»Vi udtaler os ikke om baggrunden, og vi kan heller ikke komme ind på, hvilke ministerier og styrelser, der vil blive involveret i undersøgelsen«.

via Rigsrevisionen kulegraver Fødevarestyrelsen i sag om svine-MRSA – Politiken.dk.