Veterinærdirektør Per Henriksen er edderkoppen i midten af spindelvævet…

Det er på den seneste blevet meget tydeligt, at Fødevareministeriet styres af Axelborg og stadig mere tilgodeser landbrugets snævre interesser på befolkningens og folkesundhedens bekostning.

Det har ikke været muligt at fastslå hvilken medarbejder, som lader sig fjernstyre fra Axelborg, men en aktindsigt som TV2 har fået, afslører, at det var veterinærdirektør Per Henriksen, der slettede DTUs anbefalinger med hensyn til bekæmpelse af MRSA fra en rapport, som senere blev fordelt til folketingets medlemmer. Fødevarewatch citerer TV2 og skriver bl,.a:

TV2 skriver torsdag formiddag, at det var Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Per Henriksen, der slettede den omstridte anbefaling om MRSA-bakterier. Af en række mails og dokumenter, som TV2 er kommet i besiddelse af, fremgår det, at Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) senere videregav de rettede informationer til Folketinget. Folketinget blev dermed aldrig orienteret om DTU-eksperternes anbefaling om de resistente bakterier. Ifølge TV2 slettede direktøren blandt andet følgende passus i udkastet til rapporten: “Det er DTU’s vurdering, at der bør bruges en top down approach med fokus på avlsbesætninger for at minimere og begrænse spredning af MRSA så meget som muligt.”

Kilde: Medie: Direktør stod bag omstridt MRSA-sletning