Vi bliver stegt!

Det fortælles om den hellige Laurentius, at han, da han led martyrdøden på en rist over et bål sagde til sine bødler: “Nu er det tid til at vende stegen.”

Laurentius vil hos de, der er tilbage af troende katolikker, sikkert få mange anmodninger om forbøn hos den højeste almægtige guddom, for hvilken anden helgen kvalificerer sig bedre end han som klimaofrenes  skytspatron.

Og klimaofre bliver der snart mange af. Tyske forskere bekræfter vores påstand om, at vi allerede er forbi det bekendte “tipping point” hvor klimaudviklingen går i selvsving og bliver umulig at standse. Temperaturerne på jorden vil stige langt mere og hurtigere end vi i vores blåøjede håb om en begrænsning på 1-2 grader har regnet med.

Videnskab.dk refererer en tysk undersøgelse, der, for at fremhæve den positive side, stiller i udsigt, at det ikke bliver nødvendigt at starte Webergrillen for at få en ristet bockwurst.

 

Permafrosten holder også andre kilder til CO2 i skak. Den frosne jord ligger som en gigantisk hinde og dækker over oldgamle bassiner af drivhusgasser, fx metan. Metan estimeres til at være mindst 20 gange så aktivt som CO2 i forhold til at øge drivhuseffekten. Klimaforskere er bekymrede for, om de underliggende metan-reserver siver ud i atmosfæren, når permafrosten tør, i takt med at temperaturerne stiger på kloden. Det er usikkert, hvor meget metan der kan slippe fri, men nyt forskningsprojekt viser, at det kan være mere end først antaget

Kilde: Smeltende permafrost udløser flere drivhusgasser end hidtil antaget | Illvid.dk