Vigtige tal om økoarealet fjernet fra statistikken

Efter at sickpigs.dk har skrevet om “Den økologiske Pengemaskine” og afsløret, at skatteydernes bidrag til økologisk omlægning ikke øger det økologiske areal, men bare betaler for at få det flyttet, er man helt ophørt med at udarbejde talmateriale, der kan dokumentere disse forhold.  Vi har spurgt til tallene for 2015 og 2016, der ikke fremgår af den officielle statistik, og fået dette nedslående svar:

Kære Knud Haugmark

Tak for din henvendelse og interesse i Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter.

Opgørelsen af til- og fragåede arealer, som har været en del af tidligere versioner af statistikken, er ikke foretaget siden 2014 og tallene kan derfor ikke fremsendes for 2015 og 2016.

Med venlig hilsen

xxx
Fuldmægtig | Data & Analyse

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lfst.dk | www.lfst.dk

 

Medarbejderen tilføjer:

Kære Knud

 

Tallene er ikke opgjort. Tidligere år er tallene opgjort på baggrund af registreringer foretaget i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger om autorisation og meddelelser om ophør. Der er ændret på procedurerne i sagsbehandlingen siden da, og vi har ikke længere mulighed for at trække tallene frem uden at skulle gennemgå alle sagerne manuelt.

Derfor er tabellen udgået af statistikken, og tallene kan ikke fremsendes.

Se her