Vismænd: Derfor foreslår vi kvælstof-kvoter | De økonomiske råd

DEBAT: En kombination af omsættelige kvoter og en reel afgift er den helt rigtige model til at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet, lyder det fra de miljøøkonomiske vismænd. De svarer her på kritikken af deres nyligt fremsatte kvælstof-model.

Der er behov for at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet, hvis vi skal leve op til vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand. I den seneste vismandsrapport har vi anbefalet, at landbrugets udledning af kvælstof fremover reguleres ved en kombination af omsættelige kvoter og en kvælstofafgift. Der er i debatindlæg og artikler i bl.a. Altinget fremført kritik af vores anbefaling. Derfor begrunder vi her indholdet i vores forslag.

EU-s vandrammedirektiv sætter et fælles mål om god økologisk tilstand i vandmiljøet for alle EU-lande.

Danmark har et relativt følsomt vandmiljø. Samtidig er der intensiv dyrkning af jorden i Danmark, hvilket giver en høj samlet udledning af kvælstof til vandmiljøet.

via Vismænd: Derfor foreslår vi kvælstof-kvoter | De økonomiske råd.